Zadanie 4 realizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Konsorcjum naukowo-przemysłowe

Liderem konsorcjum naukowo - przemysłowego do realizacji zadania 4 jest
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych, najbardziej renomowanych i nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w prasowych rankingach uczelni oceniających poziom państwowych wyższych szkół technicznych.
Jest przodującą w Polsce uczelnią w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

Zakres badań naukowych prowadzonych w Uczelni jest bardzo szeroki wynikający z ukształtowania struktury i aktualnych potrzeb w ponad 90-cio letniej historii AGH. Wśród 15 wydziałów oraz jednej międzywydziałowej szkoły mamy wydziały zajmujące się tradycyjnymi, ale systematycznie unowocześnianymi działami przemysłu i gospodarki (Górnictwo, Wiertnictwo, Metalurgia...), wydziały związane z określonymi dziedzinami nauk technicznych (Geologia, Geodezja, Elektrotechnika...) z atrakcyjnymi współczesnymi dyscyplinami jak Informatyka, Telekomunikacja, Inżynieria Biomedyczna, a także wydziały związane
z naukami podstawowymi (Matematyką, Fizyką, Geofizyką, Socjologią).

Od samego początku swego istnienia Uczelnia - co było dla niej charakterystyczne - współpracowała ściśle z przemysłem i zachowywała łączność z gospodarką kraju. Pracownicy i absolwenci AGH odegrali
i odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju polskiego przemysłu i innych działów gospodarki. Mamy bardzo liczną grupę samodzielnych pracowników nauki: blisko 300 z tytułem naukowym profesora,
ponad 200 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Uczelnia dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym.
Przykładami w tym zakresie mogą być: najpotężniejsze w tej części Europy mikroskopy do badania struktury metali, czy tak zwana sztywna maszyna wytrzymałościowa, pozwalająca precyzyjnie badać krytyczne dla bezpiecznego górnictwa procesy pękania i kruszenia skał, mikroskopy elektronowe, aparatury do kompleksowych badań ciał stałych, a w szczególności ich powierzchni, spektrometry masowe, liczne urządzenia do badań środowiskowych itp.

Pozostali członkowie konsorcjum naukowo - przemysłowego : Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie Kompania Węglowa S.A. w Katowicach Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju


2011