Zadanie 4 realizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Harmonogram

Nr etapu Nazwa etapu Podmiot realizujący Data rozpoczęcia Data zakończenia Rodzaj badań
1. Analiza dotychczas stosowanych rozwiązań dotyczących odmetanowania calizny i zrobów w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. AGH 01.10.2011 31.03.2012 Prace rozwojowe
2. Wyznaczanie stref desorpcji metanu i prognoza ujmowania metanu dla różnych warunków górniczo - geologicznych. AGH 01.12.2011 31.07.2012 Prace rozwojowe
3. Określenie wpływu parametrów kopalnianej sieci wentylacyjnej na skutecznośæ ujęcia metanu. GIG 01.10.2011 31.03.2012 Prace rozwojowe
4. Badania nad dopływem metanu wraz z określeniem rozkładu ciśnienia w otworach drenażowych. IMG PAN 01.10.2011 31.03.2012 Prace rozwojowe
5. Badania nad filtracją metanu w górotworze oraz wymagane parametry systemu drenażu (otwory i chodniki drenażowe) w celu maksymalizacji efektywności odmetanowania) AGH 31.03.2012 31.08.2012 Prace rozwojowe
6. Badania teoretyczne nad wyznaczaniem stref desorpcji wraz z opracowaniem modelu trójwymiarowego optymalnego rozmieszczania chodników i otworów drenażowych w celu maksymalizacji efektywności odmetanowania. IMG PAN 01.10.2011 31.03.2013 Prace rozwojowe
7. Ocena wpływu odmetanowania na wzrost zagrożenia pożarowego w zrobach. GIG 01.04.2012 31.03.2013 Prace rozwojowe
8. Opracowanie metody obliczeń sieci odmetanowania wraz z wyznaczaniem charakterystyk poszczególnych elementów sieci w oparciu o rozważania teoretyczne i badania kopalniane. AGH 01.08.2012 31.01.2013 Prace rozwojowe
9. Opracowanie teoretycznych podstaw budowy, automatycznej regulacji i monitoringu sieci odmetanowania. IMG PAN 01.04.2012 31.03.2013 Prace rozwojowe
10. Opracowanie innowacyjnej metody odmetanowania pokładów węgla dla różnych warunków górniczo-geologicznych oraz systemów eksploatacji i przewietrzania. AGH 01.08.2012 30.09.2013 Prace rozwojowe
11. Próbne testowanie opracowanej metody odmetanowania w wybranej ścianie eksploatacyjnej kopalni JSW S.A. JSW S.A. 01.10.2012 31.07.2013 Przemysłowe
12. Próbne testowanie opracowanej metody odmetanowania w wybranej ścianie eksploatacyjnej kopalni KW S.A. KW S.A. 01.10.2012 31.07.2013 Przemysłowe

2011